Меню Закрыть

Відмова від відповідальності та гарантій

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Це положення про » відмову від відповідальності та гарантій «(далі – положення) є офіційним Положенням інтернет сервісу CreditFAQ.com.ua (далі – сервіс), який надає інформаційні послуги доступні для користувачів сервісу (далі-Користувач) на момент використання сервісу. Це Положення регламентує обсяг відповідальності і гарантій, які передбачені адміністрацією Сервісу, в процесі використання Користувачами його функціональних можливостей. Використовуючи Сервіс, Користувач висловлює свою згоду з цим документом і встановленими умовами, а також приймає відповідальність, яка може бути покладена на нього в рамках використання сервісу. Адміністрація CreditFAQ.com.ua визначила наступні положення і норми, що регулюють порядок використання, а також обсяги додаткової відповідальності його користувачів і адміністрації:

 

 • Сервіс не несе відповідальності за будь-яку шкоду комп’ютеру Користувача, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов’язаний з використанням Сервісу, доступних за гіперпосиланнями, розміщеними на сторінках сайту, як користувачами, так і третіми особами.
 • Перехід до сайтів третіх осіб, установка програм і замовлення послуг третіх осіб здійснюється Користувачем на свій ризик.
 • Сервіс не несе будь-якої відповідальності або будь-яких обов’язків за шкоду, заподіяну Користувачеві в результаті взаємодії з розміщеною на сторінках сервісу рекламою, в разі її наявності на сторінках сервісу.
 • Сервіс не несе відповідальність за збереження і точність переданих Користувачем даних та інформації.
 • Сервіс не відповідає за достовірність контенту (в тому числі коментарів, повідомлень), наданого користувачами.
 • Сервіс не гарантує, що програмне забезпечення, сервера і комп’ютерні мережі, використовувані сервісом вільні від помилок і шкідливих програм.
 • Сервіс не несе відповідальності в разі, якщо використання спричинило за собою втрату даних або псування обладнання.
 • Сервіс не несе відповідальності за можливі збої і перерви в роботі сервісу і викликані ними втрату інформації.

 

 

 • Будь-які торгові марки, знаки і назви товарів, служб і організацій, права на дизайн (зображення), авторські та суміжні права, які згадуються, використовуються або цитуються на сторінках сервісу користувачами належати таким Користувачем або повинні бути отримані з дозволу правовласників інтелектуальних прав.
 • Адміністрація сервісу не несе відповідальність за порушення користувачам законних інтересів і прав третіх осіб, але всіляко сприяє вирішенню виниклих спірних ситуацій.
 • Бездіяльність з боку сервісу в разі порушення Користувачем або групою користувачів правил використання Сервісу або його складових частин, не позбавляє сервіс права зробити відповідні дії на захист інтересів Сервісу або користувачів пізніше.
 • Ні за яких обставин сервіс не несе відповідальності перед користувачами або перед будь-якими третіми особами за будь-яку шкоду, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду життю і здоров’ю, честі, гідності або ділової репутації, що з’явився результатом використання сервісу, вмісту Сервісу або інших матеріалів, до яких користувачі або інші особи отримали доступ за допомогою сервісу, навіть якщо Сервіс попереджав або вказував на можливість такої шкоди.
 • Сервіс не несе відповідальності за зобов’язаннями, про які не було домовлено між Користувачем і сервісом.
 • Сервіс не несе відповідальності за зобов’язаннями, що виникають між користувачами і третіми особами. Сервіс не несе відповідальності за збитки і шкоду, заподіяну Користувачеві в результаті використання Сервісу, послуг, що надаються сервісом.

ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЇ

 

 • Сервіс надається за принципом «як є», тобто без гарантій якості та придатності сервісу для будь-яких явних або неявних цілей.
 • Сервіс не гарантує, що буде працювати безперервно і безпомилково. Сервіс має право (і це є істотною умовою надання послуг) без пояснення причин відмовити в доступі до сервісу всім користувачам або будь-якому з них на час або назавжди, видалити будь-яку інформацію або будь-який контент, дані та інформацію, розміщені Користувачем на сторінках сайту.
 • Сервіс не гарантує збереження контенту, розміщеного користувачами на сторінках сервісу, тому в разі якщо користувач зацікавлений у збереженні будь-якого контенту, розміщеного в рамках Сервісу, Користувач повинен скористатися іншими способами збереження необхідної інформації. Користувач підтверджує, що він використовує сервіс на свій страх і ризик.
 • Сервіс не гарантує, що будь-яка інформація, завантажені дані користувачами в рамках Сервісу, будуть відповідати критеріям достовірності, точності та актуальності.
 • Сервіс не гарантує, що розміщується іншими Користувачами інформація не може заподіяти Користувачеві моральну шкоду, шкоду здоров’ю або збитки.
 • Сервіс залишає за собою право в будь-який час призупинити надання послуг користувачам без пояснення причин.
 • Сервіс не гарантує і не несе відповідальність за точність, актуальність, нешкідливість і достовірність інформації, даних, розміщених на сторонніх інтернет ресурсах. При переході за вказаними посиланнями Користувач усвідомлює, що діє виключно на свій страх і ризик.

 

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

У максимально допустимій застосовним законом ступеня сервіс не несе відповідальність за прямі або непрямі збитки, упущену вигоду, моральну шкоду, понесені Користувачем у зв’язку з використанням Сервісу або неможливістю його використання, в тому числі, але, не обмежуючись, у зв’язку з:

 

 • Розміщенням Користувачем повідомлень, коментарів, контенту, персональних даних або посилань на сторонні інтернет-ресурси, що порушують вимоги чинного законодавства та/або права третіх осіб.
 • Споживанням недостовірної та/або неактуальної та/або заподіює моральну шкоду та / або іншої інформації, що суперечить чинному законодавству, розміщеної іншими користувачами.
 • Втратою Користувачем будь-якої інформації, використовуваної в рамках Сервісу.
 • Не виконанням або виконанням не в повному обсязі договірних зобов’язань Користувачем з третіми особами.

У разі якщо Користувач порушив норми цього Положення або інші документи Сервісу, Користувач відшкодовує Сервісу всі заподіяні у зв’язку з цим збитки в повному обсязі.

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Якщо відповідно до чинного законодавства України будь-які умови будуть визнані недійсними, інші умови залишаються в повній силі.

Сервіс залишає за собою право вносити зміни в текст цього Положення, повідомляючи про це Користувачів шляхом публікації нової редакції Положення в мережі Інтернет за цією адресою. Користувач зобов’язаний регулярно відстежувати зміни, що вносяться в це положення.

Якщо Користувач не згоден з новою редакцією цього Положення, то користувач зобов’язаний негайно припинити використання сервісу. У разі якщо після вступу в дію нової редакції Положення користувач продовжує використовувати Сервіс, то користувач тим самим підтверджує свою повну згоду з новою редакцією Положення.

 

E-mail для звернень: fedoruk2010@gmail.com