Меню Закрыть

Умови використання сайту

1.Загальні умови доступу до сайту

 

Ці умови доступу до сайту є юридично зобов’язуючою угодою користувача (далі — «Угода») між CreditFAQ.com.ua і Користувачем, зареєстрованим на сайті (далі «Сайт»).

 

Користувачем є фізична особа, зареєстрована на сайті, що є однією зі сторін цієї Угоди. Доступ Користувача до Сайту (тобто введення Користувачем свого логіна і пароля в систему авторизації сайту і авторизований вхід Користувача на Сайт) означає, що Користувач приймає і зобов’язується дотримуватися всі нижченаведені умови цієї Угоди.

 

Реєстрація користувача на сайті проводиться CreditFAQ.com.ua. Для реєстрації Користувач зобов’язується пройти процедуру реєстрації і надати достовірну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих у формі реєстрації, а також підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

Користувачі гарантують, що виступають під своїми іменами і зі своїми фотографіями.

Ця Угода встановлює умови і правила доступу до Сайту, в тому числі, умови використання матеріалів, розміщених на сайті.

 

Ця угода повністю або в частині може бути змінена. CreditFAQ.com.ua в будь-який час в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди набуває чинності і стає обов’язковою для всіх користувачів з моменту опублікування нової редакції угоди на сайті.

 

2.Умови використання матеріалів, розміщених на сайті

 

Вся інформація, розміщена на сайті (включаючи статті, Тексти, фотозображення, відеоматеріали, аудіозаписи, ілюстрації, дизайн сайту, а також підбір, розташування та систематизацію), є об’єктом інтелектуальної власності та охороняється відповідно до законодавства України Про захист інтелектуальної власності.

 

CreditFAQ.com.ua є володарем виняткових прав на зазначену інформацію (крім випадків, спеціально зазначених у змісті опублікованої на Сайті інформації, та інших умов використання, встановлених в угоді з Правовласником) і представляє інтереси авторів матеріалів, розміщених на сайті.

 

Дозволяється цитування текстових матеріалів( літературних творів), опублікованих на сайті, з обов’язковим дотриманням таких умов:

 • обсяг цитування не може перевищувати 10% від загального обсягу тексту;
 • при цитуванні обов’язкова вказівка імені автора тексту, найменування джерела і гіперпосилання на нього.

 

Будь-яке інше використання статей, фотографій, ілюстрацій та всіх інших матеріалів сайту без письмового дозволу CreditFAQ.com.ua, в тому числі копіювання (включаючи запис на носії інформації), відтворення (включаючи відтворення на вузлах мережі Інтернет для будь-яких цілей, включаючи огляди), переробка, поширення, передача в ефір, повідомлення по кабелю для загального відома, доведення до загального відома через мережу Інтернет, будь-яким іншим способом, заборонено і тягне відповідальність, передбачену законодавством України Про захист інтелектуальної власності.

 

3.Користувач зобов’язується використовувати Сайт тільки в цілях, що не суперечать чинному законодавству України, а також принципам моральності, розумності і моралі. Будь-які матеріали, розміщені на сайті, можуть бути видалені в разі, якщо їх зміст суперечить редакційній політиці сайту або законодавству України.

 

4.Користувач зобов’язується не розміщувати на сайті в будь-якій формі і не направляти куди-небудь через / за допомогою сайту будь-які матеріали наступного характеру:

 

 • порушують законодавство, що містять погрози і образи, що дискредитують інших осіб, порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок, що носять характер непристойності, образи, порушення загальноприйнятих правил хорошого тону;
 • порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність, ділову репутацію, права і охоронювані законом інтереси інших осіб;
 • що сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, що містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства;
 • містять недостовірну інформацію, або ознаки порушення законодавства за ст. «наклеп»;
 • які є рекламою відповідно до законодавства будь-яких товарів, послуг, робіт та / або інших продуктів діяльності, у тому числі рекламні матеріали, комерційні пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, посилання на об’єкт рекламування та інформацію рекламного характеру;
 • що охороняються законодавством про інтелектуальну власність (в тому числі, авторським правом, законодавством про товарні знаки та ін.), і інші захищені законодавством матеріали без належного отримання дозволу володаря прав на матеріал, що охороняється. При цьому тягар доведення того, що розміщення на сайті користувачем матеріалів не порушує авторські, суміжні та інші права третіх осіб на розміщувані матеріали, лежить на Користувача;
 • інші матеріали, які спонукають інших осіб на протиправну поведінку, що тягне кримінальну, цивільно-правову та іншу відповідальність або яким-небудь чином порушує положення чинного законодавства.
 • Будь-які дії користувача, які, на думку CreditFAQ.com.ua обмежують або перешкоджають здійсненню прав іншого користувача, що має доступ до Сайту, не допускаються.

 

 

 

Матеріали користувача розміщуються на сайті без попереднього редагування. Користувач погоджується з тим, що він несе повну одноособову відповідальність щодо матеріалів, розміщених на Сайті, в тому числі: за утримання таких матеріалів, відповідність їх вимогам законодавства, за порушення прав третіх осіб на розміщені Користувачем матеріали, за дотримання положень цієї Угоди. CreditFAQ.com.ua не несе відповідальність за матеріали, що розміщуються Користувачем на сайті. Користувач зобов’язується відшкодувати будь-які збитки, що виникли внаслідок порушень Користувачем цієї Угоди користувача.

 

Користувач зобов’язується не порушувати Правила проекту CreditFAQ.com.ua.

 

При розміщенні будь-яких матеріалів в розділи сайту (в тому числі коментарі, відгуки, відповіді) для загального користування Користувач тим самим автоматично надає CreditFAQ.com.ua (або підтверджує, що власник таких матеріалів надав CreditFAQ.com.ua) безкоштовне, постійне, безвідкличне, невиключне право (невиключну ліцензію) на території всіх країн світу на весь термін охорони авторського права, передбачений законодавством України, щодо таких матеріалів, з правом субліцензування третім особам, на використання матеріалів наступними способами:

 

 • відтворення матеріалів, тобто виготовлення одного і більше примірника матеріалів або їх частини в будь-якій матеріальній формі, в тому числі у формі звуко-або відеозапису, виготовлення в трьох вимірах одного і більше примірника двомірного твору і в двох вимірах одного і більше примірника тривимірного твору;
 • публічний показ матеріалів, тобто будь-яка демонстрація оригіналу або примірника твору безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, діапозитиву, телевізійного кадру або інших технічних засобів, а також демонстрація окремих кадрів аудіовізуального твору без дотримання їх послідовності безпосередньо або за допомогою технічних засобів в місці, відкритому для вільного відвідування, або в місці, де присутня значна кількість осіб, які не належать до звичайного кола сім’ї, незалежно, сприймається твір в місці його демонстрації або в іншому місці одночасно з демонстрацією твору;
 • імпорт оригіналу або примірників матеріалів з метою розповсюдження;
 • прокат оригіналу або примірника матеріалів;
 • публічне виконання матеріалів, тобто подання твору в живому виконанні або за допомогою технічних засобів (радіо, телебачення та інших технічних засобів), а також показ аудіовізуального твору (з супроводом або без супроводу звуком) в місці, відкритому для вільного відвідування, або в місці, де присутня значна кількість осіб, які не належать до звичайного кола сім’ї, незалежно від того, сприймається твір в місці його подання або показу або в іншому місці одночасно з поданням або показом твору;
 • повідомлення в ефір, тобто повідомлення матеріалів для загального відома (включаючи показ або виконання) по радіо або телебаченню (в тому числі шляхом ретрансляції), за винятком повідомлення по кабелю;
 • переклад або інша переробка матеріалів;
 • доведення матеріалів до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до них з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором (доведення до загального відома);
 • право на включення матеріалів в інші твори в будь-якій формі за допомогою використання будь-яких засобів масової інформації або технологій, які відомі в даний час або можуть бути винайдені в майбутньому.

CreditFAQ.com.ua не здійснює повернення Користувачеві будь-яких матеріалів, розміщених Користувачем на сайті, в тому числі у випадках, передбачених розділом 4 цієї Угоди.

 

Відповідальність Користувача

 

Щодо користувачів, які не дотримуються умов цієї Угоди, CreditFAQ.com.ua залишає за собою безумовне право призупинення доступу до проекту та/або доступу до Сайту, та/або відключення однієї або декількох дискусійних переваг та/або прав на створення власного контенту, на певний термін або повністю, також CreditFAQ.com.ua має право видалити будь-які матеріали, розміщені на сайті. Вибір заходів впливу є винятковою прерогативою CreditFAQ.com.ua. Попередні попередження про порушення Угоди користувачам не надсилаються. Цей пункт Угоди не означає І не може тлумачитися як покладаючий на CreditFAQ.com.ua обов’язок щодо регулярного модерування (контролю за змістом) матеріалів, розміщених на сайті.

 

Користувач не має права відтворювати, копіювати, поширювати шляхом продажу або іншого відчуження, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини сервісів Сайту або матеріалів інших осіб, розміщених на сайті (включаючи коментарі та контент інших осіб, доступний Користувачеві на сайті), або доступ до них, крім тих випадків, коли користувач отримав такий дозвіл про, Або коли це прямо передбачено цією Угодою.